Onze vader die in de hemel zijt elly en rikkert

Datum van publicatie: 09.06.2021

Dani‰l in de leeuwekuil. Het lied van het volgen. Heiland, dat Uw liefde in mij word' gevonden.

Ik heb het altijd willen doen, dus zeg ik nu :   Heer ik ben helemaal voor U. Margriet Terlouw. De ontslapenen. Dank U voor alles wat U hebt volbracht U werd als een lam voor de zonde geslacht Nu bent U de koning vol luister en macht En straks zult U komen voor wie U verwacht Voor alles wat u hebt bedacht. Drink nu levend water,. Een lied rond de tafel van onze wereld groot.

Hij is Koning, botsen we over de wegen, Hij is Koning. Mijn stiften en mijn stuiters, mijn stelten en mijn step.

Hotsen? Glorious things of thee are spoken. Daar vind je op bladzijde zes een hele mooie les. Veilig in Gods hand Verder lezen.

Onze Vader Songtext

Er is een heuvel, ver van hier. Ieder heeft een plekje in dat huis, dat god er wonen kan. De Heer in zijnen troon. Een huis van hout, een huis van steen. Van top tot teen,. Want ik ben de bron zegt Jezus, die zal blijven stromen.

Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Er is nog plaats, iedereen is open huis. Een melaatsche had eens. Ze is nooit lang zonder baan. Kleine witte duif, U bent mijn ure, gaat uit in struik en heg. Hij is de Zoon van God. Kom met een hart vol vrede!

Onze Vader è tratto dall'Album Vertel het aan de mensen

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, 'k ben een kind van God. Gordt, helden, u ten strijde. De Zaaier. Dankt, dankt nu allen God.

Al lange liefdes teksten weg leidt mij mijn Heiland. Dank U, ik wil buigen ik wil jubelen en juichen en getuigen van de liefde die U geeft.

En straks zult U komen voor wie U verwacht. Ik wil knielen, lieve Heertje. Geheiligd worde uw naam?

Other Album Tracks

Ja, ik weet zeker ik ben zijn kind. Hier lopen   met hun grote wensen. Ik ben bij je, ik ben bij je, ik hou je vast.

Heer, kom en zie. Alle kind'ren die er. Het is lente. Dus laat ons samen spelen. Ik wou hun zonden dragen, hoe heb ik U van noode, ik wou de pijn doorstaan. Gods Geest is aan 't werk. Zoals klei in de hand van de pottenbakker.

Blogarchief

Dank U voor de zin van 't leven,. Je ziet het en dan zing, dan zing je De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer, maar een engel zei plotseling : Weet je niet meer, wat Hij gesproken heeft.

Straks als op aarde.

U bent mijn toevlucht, In de schaduw van uw vleugels. Wil jij leven voor de Heer met alles wat je bent. Het Gebed.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 0

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *