Als wij aanbidden bouw uw troon akkoorden

Datum van publicatie: 09.06.2021

Heilig, heilig, heilig! U wilde hun uw liefde geven. God groet U, Koninginne.

Een nieuw gebod geef Ik aan u. I will give thanks unto the Lord, with all my heart,. Een huis van hout, een huis van steen. O, God. Hoor, zijn stem klinkt in orkanen, echoot over oceanen.

Alphonse Scaf.

Ballade van een ezel. Vanaf de moederschoot zag U mijn noden; sindsdien heeft U mij zorgzaamheid geboden. Ondanks dreigende gevaren is mijn hoop op U gericht. God steunt wie voor het goede heeft gekozen; Hij staat terzijde wie onschuldig leeft. Ga weg van mij, en allen die mij kwellen met onrecht en geweld.

Grace+Faith livestream

Heilige Geest, o Licht van God. God redde mij uit diepten van ellende, van vijanden die geen genade kenden. Vanuit de hemel hoorde Hij mijn klacht en Hij verscheen met majesteit en macht. Mijn hoop reikt verder dan het heden. Grijp zwaard en boog, trek onbevreesd ten strijde; kom stralend naar de overwinning rijden! Sta mij met liefde bij.

 • Heer, wij komen allen samen. Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn goede gaven in eeuwigheid.
 • De dienst van Jezus. Hoelang, Heer, ziet U het nog aan?

Hij die hen formeerde, ver van hier, looft de Heer nu. Halleluia, ere aan de Koning. Halleluja. Er is een heuvel. Heersers treden aan om voor Hem te staan!

U hebt de mens haast als een god verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten. Er is gena voor u.

De Heer is trouw. Copyright All Rights Reserved. Ik heb een afkeer van het kwade en weiger mee te gaan op paden van onrecht, roof en moord!

De Moeder der schone voleinding. Daar boven juicht een groote schaar. Al jar en lang had ik het verlang en in mijn hart om meer met Ne de rlandstalige lie de r en.

Categorie Geestelijke liederen

Gods voorzienigheid. Heil'ge Bijbel, Woord mijns Gods. Heere Jezus, Vredevorst.

Hier in uw huis genieten wij van wat U ons wilt geven. Heer, onze Heer, onze zangen. HEERwend de dreiging af, help mij in uw spoor te gaan - God. Alles van Boven. Blijf niet staren! Dierb're Heiland, laat mij ervaren dat U mij naar uw woning leidt. Dreunen zal eens het feestgeluid.

Laat mij aan uw wegen wenn. Ik sliep gerust vannacht: de HEER heeft nieuwe kracht voor deze dag gegeven? God van mijn redding!

Uploaded by

Oorspronkelijk: Glorieklokken nummer 50 Muziek: G. Verlos mij, God, uw naam is groot. Kom nog tot inkeer, vlucht voor het gevaar.

Heel mijn lichaam is geschonden om mijn zonden. Breng dankbaar offers, niet met tegenzin. Vul ons, laat heel de wereld het zien.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 2

 1. Arie:

  Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, wie weigert om met spotters op te trekken.

  Antwoord
 2. Lahoucine:

  U was het die mij hoorde.

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *